Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie sboru

hasici01.pdf-000001.jpgSbor dobrovolných hasičů v Křižanově byl založen 16. srpna 1874. V době založení bylo v obci 246 domů, většinou krytých šindelem. V obci se provozoval drobný průmysl a polní hospodářství. Na založení sboru hmotně přispěli Křižanovští občané 175 zl., Josef Tauber 50 zl. Vedení obce založení hasičského sboru podporovalo. Na náklad obce byla od firmy Smejkal zakoupena čtyřkolová stříkačka za 1200 zl. Ve sboru bylo koncem roku 1874 – 52 činných členů a 14 členů přispívajících. Hasičská jednota má dosud svůj prapor, který světila 12. března1883. Kmotrou byla urozená paní šlechtična Eugenie Tauberová. Dle dostupných informací je nejstarší v Kraji Vysočina.

V jarních měsících r. 1896 začala výstavba hasičského skladu na místě bývalých masných krámů na náměstí. O stavbu se zasloužili občané a hasičský sbor, kteří přispěli 1188 zl. Obec věnovala 300 zl. Eugen Tauber daroval 6000 cihel, občané z místa i okolí pomáhali při svozu materiálu.              

Dne 5. července 1896 byla zbrojnice slavnostně předána do užívání. Koncem války v.r. 1945 patřil Křižanovský hasičský sbor mezi velice dobře technicky vybavené sbory na okrese, ale při bombardování Křižanova dostává několik zásahů i hasičská zbrojnice, která je úplně zničena s veškerou technickou výzbrojí a výstrojí.

Druhá hasička se začala po válce přestavovat z budovy staré školy. Byla dána do provozu v r. 1951. Od roku 2001 máme zcela novou hasičskou zbrojnici. Stará byla r. 1998 zbourána. Nová budova byla postavena za velké pomoci Obecního úřadu i pochopení Okresního úřadu ve Žďáře n. Sáz. V hodnotě 4 miliony Kč. V neděli 5. srpna 2001 se sjelo do obce velké množství hasičů, kteří se pod historickým praporem z r. 1883 zúčastnili slavnostního svěcení.

V současné době disponuje hasičský sbor Křižanov technikou CAS 20 Tatra Terrno a Fiat Ducato.

Sbor v současné době čítá 74 členů. Z toho je 19 členů v zásahové jednotce, která je zařazena do kategorie JPO III/1 okresu Žďár nad Sázavou s výjezdem po ohlášení události do 10 minut. Zásahová jednotka prochází každý měsíc školením u nás na hasičské zbrojnici. K zásahům je jednotka vysílána Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina pomocí dálkového spuštění sirény nebo rozeslání sms zpráv členům jednotky.

Za celou dobu trvání hasičského sboru se zde vystřídaly stovky občanů Křižanova, nejrůznějších povolání, kteří střežili bezpečnost našich domovů. Vždy je všechny spojovala ušlechtilá myšlenka rychlé a účinné pomoci každému při živelných pohromách. Smysl Hasičské práce není třeba dokazovat, neboť ideály, z kterých hasičská myšlenka vzrostla zústavají.

 

Technika ve sboru od r. 1874

Ruční čtyřkolová stříkačka zn. Smejkal, motorová stříkačka zn. Smejkal tzv. Hydrofo, velká stříkačka neznámé značky, kombinovaná stříkačka zn. Smejkal, Zbrojní vůz, lezecký vůz, posunovací žebřík 12m, jedno proudní ruční stříkačka zn. Hiller, automobil pro přepravu nemocných atd., motorová stříkačka se čtyřválcovým motorem a výkonem 40HP, motorová stříkačka zn. Union, hadicový vůz s 1200 m hadic, motorová stříkačka PPS 8, 2x Automobil zn. Praga Grant. Motorová stříkačka DS 16, stříkačka PPS 8, Motorová stříkačka PPS 12, Tatra 805, Automobilová cisterna CAS 25-Škoda 706 RTHP, AVIA 31 + PS 12, CAS 20 T-815 Terrno.

 

Velitelé SDH Křižanov 1874-2015

1874 - 1877  MOCHELSKÝ František         

1877 - 1905  HOCHMAN František             

1905 - 1907  RATAJ Rudolf                        

1907 - 1919  SEDLÁK Ferdinand                      

1919 - 1936  ŘEHOŘKA František                  

1936 - 1941  DVOŘÁK Václav                     

1941 - 1945  HAVLÍČEK Josef                            

1945 - 1954  HLADÍK Robert 

1954 - 1974  VEJROSTA Jaroslav

1974 - 1982  ČECH Miroslav 

1982 - 2008   MUSIL Josef

2008  - 2014   URBAN Petr

2015 - dosud  ŠIBOR Jiří