Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace o Soptících

Kolektiv mladých hasičů SDH Křižanov

Co si tedy představit pod pojmem kolektiv mladých hasičů? No aniž bych Vás obtěžoval čtením směrnic (ty jsem si přečetl já, abych tu mohl ty podstatné informace s dávkou nadbytečných vět a slov, prezentovat), dá se říct, že to jsou všechny děti (mladí hasiči a hasičky) ve věku do 18 let, které navštěvují kružek "mladých hasičů". Spodní hranici máme stanovenou věkem 6 let

Kolektivem jsou mladí hasiči také proto, že každý sbor dobrovolných hasičů může mít jen jeden. Všichni mladí hasiči chodící na kroužky k danému sboru jsou jedním velkým kolektivem, stejně jako sbor dobrovolných hasičů. Ačkoliv dělíme tento kolektiv na mladší a starší, tak většinou jezdí na závody společně. Náš kolektiv mladých hasičů se účastní soutěže Regional cup mládeže a Hry Plamen.

 

Kategorie mládeže v SDH Křižanov

 • Přípravka- děti ve věku do 6 let (PŘIPRAVUJEME)
 • Mladší hasiči - děti ve věku od 6 do 11 let.
 • Starší hasiči - děti ve věku od 11 do 15 let.
 • Dorostenci a dorostenky - kluci a holky ve věku od 15 do 18 let (PŘIPRAVUJEME)

 

Co tam budu dělat?

Náplň kroužků "mladých hasičů" je obsáhlá, ale můžeme si uvěst několik hlavních cílů. Hlavní cíl je trénink na závody a účast na závodech. Ale dále se děti jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (například jaké jsou druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu, povely a signály, vázání uzlů, zdravověda apod.). Tyto základy by v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Získané znalosti pak mohou šířit i na další mládež. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody, poznávání okolí formou výletů.

Nácviky a následnými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost a co je baví asi nejvíce, je fakt, že na soutěže se povětšinou jezdí hasičským autem a kdykoliv se do hasičského auta mohou v naší hasičce posadit a vše si prohlédnout.

 

 

Chci být mladým hasičem/hasičkou

Jak již bylo popsáno výše, mladým hasičem může být téměř kterékoliv dítě. Pokud tedy vaše ratolest chce chodit do kroužku mladých hasičů, neměl by v tom být žádný problém, rádi ho mezi sebou uvítáme. Následující řádky nepatří mezi nejzábavnější čtení, neb jsem se nemohl vyhnout několika citacím ze směrnic, ovšem stejně jako členství v kterékoliv jiné organizaci i býti mladým hasičem vyžaduje určité papírování a přijmutí určitých pravidel. Pro přijetí mladého hasiče je nutné:

 

 • Souhlas zákonného zástupce - odevzdat přihlášku podepsanou rodiči.
 • Souhlasit se stanovami SH - ČMS (Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska - po přijetí je mladý hasič členem nejen kolektivu mladých hasičů, ale také SDH Křižanov a tím pádem i SH - ČMS a automaticky se mu započítávají "odsloužené" roky).
 • Souhlas s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
 • Kladné rozhodnutí ze strany SDH Křižanov o přijetí člena. (to by měl být ve většině případů nejmenší problém)
 • Nový člen složí slib ve znění: „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů a Sboru dobrovolných hasičů Křižanov“

Po splnění těchto podmínek bude mladý hasič registrován v evidenčním listu Mladých Hasičů Křižanov vedeným a řádně registrovaným v SDH Křižanov a obdrží členskou průkazku opatřenou fotografií, podpisem mladého hasiče a podpisem rodičů.

Mladý hasič má po přijetí následující práva:

 • přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem
 • být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů
 • nosit stejnokroj, sportovní úbor při závodech výletech a kroužku mladých hasičů
 • být přítomen jednání valné hromady sboru

Toť přímá citace ze stanov. A když už tu máme citována práva, musíme citovat také povinnosti:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
 • přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů
 • usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností
 • chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení
 • řídit se a respektovat pokyny vedoucího, instruktora, velitele sboru a starosty sboru
 • vždy se chovat tak aby dobře reprezentoval sbor

Samozřejmě pokud mladý hasič soustavně porušuje, neplní svoje povinnosti, je neukázněný a nestačí mu napomenutí nebo domluva, může být z kolektivu mladých hasičů (a tím i z SDH a SH - ČMS) vyloučen. To vše ale po konzultaci s rodiči a konzultaci na valné hromadě sboru.

Nuže, to byly základní informace o tom, co je kolektiv mladých hasičů a jak se může Vaše dítě stát jeho členem. Doufám, že Vás ty dvě citace ze směrnic příliš nevystrašily a že nevyvolaly víc otázek než odpovědí. Ve stručnosti, pokud bude chtít vaše dítko být mladým hasičem, bude stačit, když mu podepíšete přihlášku a i vy můžete kroužek navštěvovat.