Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace o jednotce

Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1 což znamená

 

  • Jednotka sborů dobrovolných hasičů obce (JSDH obce), kterou zřizuje obec, resp. město a činnost v této jednotce vykonávají členové na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje

  • Jednotka je s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace (Křižanov), která zabezpečuje jeden výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu (1+3) nebo (1+5) a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut

  • Jednotka provádí výjezd na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v katastrálním území obce i mimo katastrální území dané obce, v nichž je zřízena

  • Výjezd je vyhlašován rotační sirénou umístěnou na střeše radnice a pomocí sms zpráv členům jednotky. Nově je zavedena i siréna elektronická v rozhlasu po městysi kde po doznění sirény bývá upřesněno za jakým účelem se siréna rozezněla

  • Od vyhlášení poplachu má jednotka 10 minut na výjezd. V dlouhodobém průměru vyjíždí jednotka za 4 minuty

  • Po vyhlášení poplachu příjde automaticky příkaz k výjezdu do tabletu v CAS, kde velitel družstva zjistí přesnější informace o mimořádné události, dále provádí spojení s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Kraje Vysočina pomocí Digitální radiostanice