Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Křižanově byl založen 16.srpna 1874. V době založení bylo v obci 246 domů, většinou krytých šindelem. V obci se provozoval drobný průmysl a polní hospodářství. Na založení sboru hmotně přispěli Křižanovští občané 175 zl., Josef Tauber 50 zl.  

Vedení obce založení hasičského sboru podporovalo. Na náklad obce byla od firmy Smekal zakoupena čtyřkolová stříkačka za 1200 zl. Koncem roku 1874 bylo ve sboru již 52 činných členů a 14 členů přispívajících. Hasičská jednota má dosud svůj prapor, který světila 12.března 1883. Kmotrou byla urozená paní šlechtična Eugenie Tauberová. Dle dostupných informací je nejstarší v Kraji Vysočina.

V jarních měsících r. 1896 začala výstavba hasičského skladu na místě bývalých masných krámů na náměstí. O stavbu se zasloužili občané a hasičský sbor, kteří přispěli 1188 zl. Obec věnovala 300 zl. Eugen Tauber daroval 6000 cihel, občané z místa i okolí pomáhali při svozu materiálu.              

Dne 5.července 1896 byla zbrojnice slavnostně předána do užívání. Koncem války v.r. 1945 patřil Křižanovský hasičský sbor mezi velice dobře technicky vybavené sbory na okrese, ale při bombardování Křižanova dostává několik zásahů i hasičská zbrojnice, která je úplně zničena s veškerou technickou výzbrojí a výstrojí.

Druhá hasičská zbrojnice se začala po válce přestavovat z budovy staré školy. Byla dána do provozu v r. 1951. Od roku 2001 máme zcela novou hasičskou zbrojnici. Stará byla r. 1998 zbourána. Nová budova byla postavena za velké pomoci Obecního úřadu i pochopení Okresního úřadu ve Žďáře n. Sáz. v hodnotě 4 miliony Kč. V neděli 5. srpna 2001 se sjelo do obce velké množství hasičů, kteří se pod historickým praporem z r. 1883 zúčastnili slavnostního svěcení. V roce 2007 bylo vedením městyse rozhodnuto o zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky, která nahradila již dosluhující starou techniku. Dále se sbor dočkal v roce 2014 nového praporu, který je replikou toho původního.

V roce 2019 oslaví Sbor 145 výročí založení, musíme zde však zmínit i jednotku, kterou zřizuje dle zákona o požární ochraně městys Křižanov a většina členů jednotky je zároveň členy sboru. Dříve, něž takto bylo nastaveno zákonem, se tyto dvě teď už odlišné organizace nerozlišovali.

V roce 2019 disponuje jednotka Sboru dobrovolných hasičů Křižanov technikou CAS 20 Tatra Terrno a DA Fiat Ducato.

V jednotce je momentálně 17 členů, velitelem jednotky je Jiří Šibor ml. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1 v okrese Žďár nad Sázavou s výjezdem od vyhlášení poplachu do 10 minut. Všichni členové funkci v jednotce vykonávají dobrovolně bez úplaty. Zásahová jednotka prochází každý týden školením na hasičské zbrojnici v Křižanově a ročně prochází vybraní členové s různými odbornostmi přeškolováním u HZS Kraje Vysočina. Jednotka má územní působnost, tudíž zasahuje dle poplachových plánů i mimo městys Křižanov

K zásahům je jednotka vysílána Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina pomocí dálkového spuštění sirény nebo rozeslání SMS zpráv členům jednotky. Nově také disponujeme softwarem pro podporu výjezdu, který nám při vyhlášení poplachu vše upřesní během převlékání mluveným slovem, ukáže na monitoru seznam členů, kteří jedou na výjezd, vč. techniky určené k výjezdu, příkazu k výjezdu a mapy. Dále nám informace o události přejdou do tabletu umístěném ve vozidle. Ten slouží jako informační podpora a komunikaci s operačním střediskem. Ročně jednotka vyjíždí k cca 40 mimořádným událostem různého typu a dále bývá nápomocna městysi Křižanov na vyžádání pana starosty. Momentálně je jednotka předurčena k různým typům mimořádných událostí, dle našeho vybavení a školení členů.

Za celou dobu trvání hasičského sboru se zde vystřídaly stovky občanů Křižanova, nejrůznějších povolání, kteří střežili bezpečnost našich domovů. Vždy je všechny spojovala ušlechtilá myšlenka rychlé a účinné pomoci každému při živelných pohromách. Smysl hasičské práce není třeba dokazovat, neboť ideály, z kterých hasičská myšlenka vzrostla zůstávají.

Technika ve sboru/jednotce od r. 1874

Ruční čtyřkolová stříkačka zn. Smekal, motorová stříkačka zn. Smekal tzv. Hydrofo, velká stříkačka neznámé značky, kombinovaná stříkačka zn. Smekal, zbrojní vůz, lezecký vůz, posunovací žebřík 12 m, jednoproudová ruční stříkačka zn. Hiller, automobil pro přepravu nemocných atd., motorová stříkačka se čtyřválcovým motorem a výkonem 40HP, motorová stříkačka zn. Union, hadicový vůz s 1200 m hadic, motorová stříkačka PPS 8, 2x Automobil zn. Praga Grant. motorová stříkačka DS 16, stříkačka PPS 8, motorová stříkačka PPS 12, Tatra 805, automobilová cisterna CAS 25-Škoda 706 RTHP, AVIA 31 + PS 12, CAS 20 T-815 Terrno. DA Fiat Ducato

 

Velitelé SDH Křižanov 1874-2019

1874-1877  MOCHELSKÝ František         

1877-1905  HOCHMAN František             

1905-1907  RATAJ Rudolf                        

1907-1919  SEDLÁK Ferdinand                      

1919-1936  ŘEHOŘKA František                  

1936-1941  DVOŘÁK Václav                     

1941-1945  HAVLÍČEK Josef                            

1945-1954  HLADÍK Robert 

1954-1974  VEJROSTA Jaroslav

1974-1982  ČECH Miroslav 

1982-2008   MUSIL Josef

2008-2014   URBAN Petr

2015-2020  ŠIBOR Jiří

2021-dosud ŠTĚPÁNEK Martin

 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 43317
Měsíc: 3501
Den: 168

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Křižanov

Bezručova 193
Křižanov
594 51

sdhkrizanov@seznam.cz