Jdi na obsah Jdi na menu

Výjezdy jednotky za rok 2019

1.

 12.1.2019

TP – odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20-JSDH Křižanov

Čištění ucpané kanalizace, Křižanov

Vyhlášení poplachu

15:01

Výjezd jednotky

15:01

Na místě

15:05

 

2.

 27.1.2019

Požár – nízké budovy

Technika u zásahu

CAS 20-JSDH Křižanov

CAS 24-HZS ZR

CAS 15-JSDH Ostrov n. Osl.

Požár sazí v komíně v RD, Sklené nad Oslavou

Vyhlášení poplachu

19:34

Výjezd jednotky

19:38

Na místě

19:46

 

3.

 28.2.2019

TP – odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Jednotka provedla vyčištění ucpané kanalizace a vymetení nastoupené vody na zdravotním středisku v Křižanově.

Vyhlášení poplachu

11:35

Výjezd jednotky

11:40

Na místě

11:42

 

4.

4.3.2019

TP- odstranění stromu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Jednotka provedla odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Jívoví a Sklené nad Oslavou

Vyhlášení poplachu

17:35

Výjezd jednotky

17:38

Na místě

17:48

 

5.

8.3.2019

Požár- polní porost, tráva

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

JSDH D. Libochová

Jednotka vyjela na požár suché trávy u lesa v obci Dolní Libochová. Likvidace požáru pomocí jednoho proudu C.

Vyhlášení poplachu

11:50

Výjezd jednotky

11:54

Na místě

12:03

 

6.

16.3.2019

TP- odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Jednotka provedla pomocí asenační  lišty očištění komunikace Křižanov-Jívoví od blata

Vyhlášení poplachu

15:06

Výjezd jednotky

15:09

Na místě

15:11

 

7.

 30.3.2019

Požár- lesní porost, tráva

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

 

Požár suché trávy, dřeva, Kostěné kopce za Křižanovem, cca 30x20 m, hašeno 1x C proud

Vyhlášení poplachu

14:36

Výjezd jednotky

14:40

Na místě

14:48

 

8.

 4.4.2019

Požár- lesní porost

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

CAS 20- JSDH VM

T 805- JSDH Jívoví

Požár lesního porostu, hrabanky u obce Jívoví o rozměru cca 30x20 m, hašeno 2x VT proudem.

Vyhlášení poplachu

11:29

Výjezd jednotky

11:32

Na místě

11:39

 

9.

 4.4.2019

Požár- lesní porost

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

CAS 20- JSDH VM

 

Požár hrabanky na 4 místech o ploše každého cca 15 x 10 m u obce Kozlov. Hašeno pomocí 3x VT proudem.

Vyhlášení poplachu

12:56

Výjezd jednotky

13:00

Na místě

13:08

 

10.

4.4.2019

Požár- lesní porost

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

CAS 20- HZS VM

CAS 20- JSDH VM

 

Požár lesního porostu u obce Martinice. Celkem 8 ohnišť z toho 3 na ploše cca 30 x 15 m. Hašeno 2x C proudem a 1x vysokotlak.

Vyhlášení poplachu

13:53

Výjezd jednotky

13:53

Na místě

13:59

 

11.

4.4.2019

Požár- lesní porost

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

DA- JSDH Křižanov

CAS 25- JSDH Bory

DA- JSDH Bory

CAS 25- JSDH Ostrov. N. O.

Požár paseky, lesního porostu na ploše cca 100x50 m. Zásah 5x C proud, pro nedostatek vody na hašení zřízena 2 čerpací stanoviště na potoku.

Vyhlášení poplachu

16:51

Výjezd jednotky

16:53

Na místě

17:05

 

12.

4.4.2019

TP- odstranění stromu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Jednotka provedla odstranění stromu přes komunikaci mez obcí Pikárec a Křižanov.

Vyhlášení poplachu

19:19

Výjezd jednotky

19:19

Na místě

19:28

 

13.

18.4.2019

Požár- nízké budovy

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

DA- JSDH Křižanov

CAS 20- HZS VM

RZA- HZS VM

VEA- HZS ZR

CAS 20- JSDH VM

CAS 32- JSDH VM

PMS 12- JSDH Kozlov

CAS 15- JSDH Os. Bitýška

CAS 25- JSDH Tasov

CAS 25- JSDH Měřín

 

Požár stodoly hospodářského stavení v obci Kozlov. Vyhlášen II. st.pp. Zásah trval celkem cca 18 hodin, uchráněn rodinný dům spojený s požárem zasaženou budovou.

Vyhlášení poplachu

 

21:07

Výjezd jednotky

 

21:12

Na místě

 

21:15

 

14.

19.4.2019

Požár- lesní porost

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

CAS 25- JSDH Strážek

CAS 25- JSDH Pikárec

 

Požár lesa, hrabanky o rozloze cca 100x80 m v lese u obce Pikárec. Zásah pomocí 2x C proudu, 2 x D proudu.

Vyhlášení poplachu

9:01

Výjezd jednotky

9:06

Na místě

9:30

 

15.

20.4.2019

Požár- nízké budovy

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 20- HZS VM

RZA- HZS VM

CAS 15- JSDH Ostrov n. Osl

T 805- JSDH Radenice

 

Požár dřeva a zahradního přístřešku u obce Radenice. Zásah v DT, hašeno 2x C proud, 2 x D proud, vysokotlak.

Vyhlášení poplachu

15:05

Výjezd jednotky

15:10

Na místě

15:20

 

 

16.

30.4.2019

Planý poplach

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

RZA- HZS VM

CAS 20- JSDH VM

CAS 32- JSDH VM

Hlášen kouř z lesa, požár lesa u obce Martinice. Jednalo se o pálení klestí.

Vyhlášení poplachu

15:56

Výjezd jednotky

15:59

Na místě

16:23

 

17.

 8.5.2019

TP- odstranění stromu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Nahlášen strom přes komunikace mezi obcí Jívoví a Sklené nad Oslavou

Vyhlášení poplachu

9:52

Výjezd jednotky

9:59

Na místě

10:16

 

18.

 22.5.2019

TP- odstranění stromu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Strom přes komunikaci Křižanov – Heřmanov, odstraněno pomocí MP.

Vyhlášení poplachu

11:30

Výjezd jednotky

11:35

Na místě

11:40

 

19.

6.6.2019

TP- odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Čištění ucpané kanalizace pomocí kanálového krtka, Křižanov.

Vyhlášení poplachu

15:48

Výjezd jednotky

15:50

Na místě

15:54

 

20.

 6.6.2018

TP- odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Oplach komunikace od nánosů bahna pomocí asanační lišty, Sviny.

Vyhlášení poplachu

16:44

Výjezd jednotky

16:46

Na místě

16:58

 

21.

 14.6.2019

TP- Likvidace obtížného hmyzu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Odstranění nebezpečného hmyzu v obci Kadolec.

Vyhlášení poplachu

16:54

Výjezd jednotky

16:58

Na místě

17:03

 

22.

 19.6.2019

TP- odstranění stromu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Odstranění stromu přes komunikaci mezi Křižanovem a Heřmanovem u odbočky na obec Kundratice.

Vyhlášení poplachu

18:44

Výjezd jednotky

18:48

Na místě

18:51

 

23.

 19.6.2019

TP- odstranění stromu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Odstranění stromu přes komunikaci mezi Křižanovem a Kundraticemi na silnici směrem k Bojanovu

Vyhlášení poplachu

19:03

Výjezd jednotky

19:03

Na místě

19:03

 

24.

 19.6.2019

TP- čerpání vody

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Jednotka vyjela na čerpaní vody z laguny na silnici za městysem Křižanov. Průzkumem zjištěno, že voda samovolně odtekla.

Vyhlášení poplachu

20:46

Výjezd jednotky

20:50

Na místě

20:56

 

25.

 13.7.2019

TP- Likvidace obtížného hmyzu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Likvidace sršního hnízda na pergole RD v Křižanově

Vyhlášení poplachu

14:13

Výjezd jednotky

14:17

Na místě

14:20

 

26.

 15.7.2019

Požár- Nízké budovy

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 20- HZS VM

CAS 20- JSDH VM

CAS 32- JSDH VM

PS 12- JSDH Kozlov

Požár dřevníku u chaty v obci Kozlov. Hasební práce prováděn v DT za pomoci 1 x VT + 2 x C proud.

Vyhlášení poplachu

9:35

Výjezd jednotky

9:41

Na místě

9:44

 

27.

 18.7.2019

TP- odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Pročištění a uvolnění mechanizmů v nádrži bioplynové stanice, Křižanov.

Vyhlášení poplachu

9:28

Výjezd jednotky

9:32

Na místě

9:36

 

28.

 19.7.2019

TP- odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Provzdušnění rybníku pomocí plovoucího čerpadla z důvodu zamezení velkého úhynu nasazených ryb, Křižanov.

Vyhlášení poplachu

15:19

Výjezd jednotky

15:24

Na místě

15:27

 

29.

26.7.2019

Požár- polní porost, tráva

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HSZ VM

RZA- HZS VM

CAS 25- JSDH Stražek

PMS 12- Horní Libochová

Požár obilného pole mezi obcemi Horní Libochová a Radkov. Jednotka zasahovala pomocí VT proudu a asanační lišty.

Vyhlášení poplachu

14:18

Výjezd jednotky

14:22

Na místě

14:29

 

30.

1.8.2019

Požár- nízké budovy

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 20- HZS Velká Bíteš

CAS 15- JSDH Os. Bitýška

CAS 20- JSDH Velká Bíteš

Požár nízké budovy v obci Záblatí. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár plotu u domu.

Vyhlášení poplachu

16:31

Výjezd jednotky

16:34

Na místě

16:43

 

31.

5.8.2019

TP- Likvidace obtížného hmyzu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Odstranění sršního hnízda ve štítu RD, Křižanov

Vyhlášení poplachu

15:45

Výjezd jednotky

15:49

Na místě

15:54

 

32.

 6.8.2019

Požár- polní porost, tráva

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 30- HZS VM

CAS 25- JSDH Pikárec

CAS 25- JSDH Strážek

Požár suché trávy za obcí Pikárec, likvidace pomocí

1 C proudu

Vyhlášení poplachu

20:32

Výjezd jednotky

20:36

Na místě

20:44

 

33.

 13.8.2019

TP- Likvidace obtížného hmyzu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Likvidace vosích hnízd, Křižanov

Vyhlášení poplachu

17:56

Výjezd jednotky

18:01

Na místě

18:03

 

34.

 13.8.2019

TP- odstranění neb. stavů

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Čištění ucpané kanalizace na odtok dešťové vody, Křižanov

Vyhlášení poplachu

19:02

Výjezd jednotky

19:02

Na místě

19:05

 

35.

 16.8.2019

TP- Likvidace obtížného hmyzu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Odstranění vosího hnízda v RD, Křižanov

Vyhlášení poplachu

17:02

Výjezd jednotky

17:07

Na místě

17:11

 

36.

 20.8.2019

TP- Likvidace obtížného hmyzu

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

Odstranění vosího hnízda na budově tělocvičny ZŠ Křižanov

Vyhlášení poplachu

16:59

Výjezd jednotky

17:04

Na místě

17:09

 

37.

 22.8.2019

Požár- Nízké budovy

Technika u zásahu

CAS 20- JSDH Křižanov

CAS 20- HZS VM

RZA- HZS VM

CAS 20- JSDH VM

CAS 25- JSDH Měřín

 

Požár bytu ve 3. patře bytového domu, Velké Meziříčí, jedna osoba zraněna

Vyhlášení poplachu

17:38

Výjezd jednotky

17:42

Na místě

17:52

 

Statistiky

Online: 1
Celkem: 51687
Měsíc: 4578
Den: 126

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Křižanov

Bezručova 193
Křižanov
594 51

sdhkrizanov@seznam.cz